Služby

Služby

Bezpečnostní agentura zajišťující profesionální ostrahu majetku a osob v Hradci Králové a Pardubicích,služby a servis PCO a EPS.

Fyzická ostraha a recepční služby

 • dispečer – určen k obsluze technologií a technických zařízení a ke koordinaci servisních organizací.
 • lobby guard – vhodný do luxusních hotelových komplexů, kde je kladen důraz na maximální kvalitu, nadstandardní společenské chování a jazykovou vybavenost.
 • operační důstojník – dohlíží nad bezpečnostními technologiemi a řídí tým bezpečnostních pracovníků, při krizových situacích koordinuje evakuaci objektu. V případě nepřítomnosti bezpečnostního manažera je schopen fungovat jako jeho zástupce.
 • ostraha v civilu – určená k eliminaci krádeží, zaměřuje se na organizovanou trestnou činnost a odhaluje interní kriminalitu.
 • psovod – proškolený k řádnému ovládání služebního psa, u kterého deklarujeme veškerá potřebná očkování a dokumentaci.
 • recepční – plní úkoly spojené s informačním servisem, kontrolou vstupu do budovy, příjmem a tříděním pošty, agendou office managementu a další dle specifikace klienta.
 • smiling guard (strážce v obleku) – vhodný do administrativních budov, obchodních center a retailu. Musí být komunikativní a vstřícný.
 • strážce – základní úrovní bezpečnostního pracovníka se standardním školením. Konkrétní náplň práce se odvíjí od typu objektu a požadavků klienta.
 • strážce logistika – určen pro řízení a kontrolu logistických procesů v areálech centrálních skladů a logistických provozů, využívá speciální logistických softwarů.
 • strážce ramp – určen pro řízení zásobování na rampách obchodních center, retailových prodejen, hotelů i průmyslových provozù.
 • strážce se zbraní – speciálnì vyškolený bezpečnostní pracovník, který je vybaven střelnou zbraní a ovládá postupy zvládání krizových situací spojených s výkonem ozbrojené služby.
 • zásahová jednotka – mobilní složka ostrahy složená ze speciálnì vyškolených zaměstnanců, která mùže vykrývat několik objektů najednou.
 • zdravotník – Prostřednictvím těchto specializovaných pracovníků zajišujeme zdravotnický dozor při akcích našich zákazníků, podílíme se školicí činností na prevenci úrazovosti zaměstnanců našich zákazníků stejně jako našich vlastních pracovníků.

Správa pohledávek

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti správy pohledávek včetně odborného poradenství. Služby poskytujeme na území celé České republiky a vždy dbáme na zachování dobrého jména našich klientů. Nabízíme zejména služby v těchto oblastech:

 • analýza bonity a goodwillu obchodního partnera
 • soudní a mimosoudní inkaso pohledávek
 • odkup a prodej pohledávek
 • správa portfolia pohledávek včetně speciálních systémů správy a systémů správy pohledávek nájemců obchodních center a administrativních budov
 • exekuce pohledávek
 • systém správy leasingových pohledávek
 • zajištění pohledávek a systémy prevence
 • analýza a řešení závazků
 • právní servis a podpora

Vymáhání pohledávek

Každá výše dluhu a pohledávky je pro nás zajímavá. Přijímáme pohledávky jak ve výši sto tisíc Kč, tak i pohledávky v milionové výši. Vymáhání dluhů a pohledávek je naší prací a obživou. Vymáhání má předem daná pravidla, na kterých se s klientem dohodneme. Z celkové hodnoty pohledávky si předem stanovíme, jaká činí pro nás provize za úspěšné vymožení dluhu.

Od vás očekáváme veškeré podklady pro úspěšné vymáhání, zejména papírové potvrzení o výši pohledávky s dlužníkem. Z Vaší strany očekáváme seriozní a přímé jednání, které zajistí úspěšné vymožení pohledávky. Z naší strany to je samozřejmost.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. 722 699 333

Kontaktní formulář

Využijte našeho kontaktního formuláře pro spojení s námi.