Projekty

Projekty

Bezpečná obec

Obcím nabízíme profesionální a cenově dostupnou službu k zajištění veřejného pořádku a ochranu zájmových objektů + dozor na kulturních, sportovních a společenských akcích pořádaných obcí…

Připojení obecních objektů na naše PCO – včetně instalace, revizí, výjezdů zásahové skupiny. Garance výjezdu a zajímavá cenová nabídka oproti konkurenci. Možnost instalace a správy bezpečnostních technologií – financování dle možností klienta.

Pochůzková činnost – zaměřená na riziková místa obce – prevence trestné činnosti (krádeže, poškozování obecního majetku). Kontrola uzamčení a neporušenosti vnějšího pláště zájmových budov. Řešení případů rušení veřejného pořádku – mládeží, nepřizpůsobivými občany např. náves, kostel, hřbitov, hřiště, obecní budovy, restaurace, obchody.

Autohlídka – preventivní kontroly rizikových míst – Kontrola uzamčení a neporušenosti vnějšího pláště zájmových budov. Kontrola míst kde dochází k porušování veřejného pořádku. Vozidlo je mimo jiné vybaveno havarijní sadou pro prvotní likvidaci následků při úniku provozních kapalin (havárie, zemědělské stroje a zařízení…).

Instalace, servis a údržba bezpečnostních technologií (EZS, EPS, ACS) – připojení na PCO

Facility management – správa a údržba nemovitostí – údržba komunikací, úprava zeleně, zákonem stanovené revize…

Úklidové služby – firem, logistických center, administrativních budov, retailových objektů, soukromých objektů.

Zajištění akcí pořádaných obcí – zajištění bezproblémového průběhu pořádané akce.

Bezpečná škola

Pro bezpečnost školských zařízení nabízíme komplexní systém ochrany budov a dětí, které je navštěvují v době zvýšeného pohybu dětí – před začátkem vyučování, v době velkých přestávek a po ukončení vyučování jejich ochrana před kriminálně závadovými osobami nebo dealery omamných a psychotropních látek.

Pochůzková činnost – preventivní hlídky v okolí škol v době zvýšeného pohybu dětí (před začátkem vyučování, v době velkých přestávek a po ukončení vyučování), se zaměřením na pohyb podezřelých osob Autohlídka – nepravidelné kontroly okolí smluvních objektů, kontrola neporušenosti a uzamčení budov. Reakce na signál PCO připojených objektů.

Připojení školských objektů na naše PCO – včetně instalace, revizí, výjezdů zásahové skupiny na signál PCO

Instalace, servis a údržba bezpečnostních technologií (EZS, EPS, ACS) – připojení na PCO

Facility management – správa a údržba nemovitostí – řemeslné práce, stavební úpravy a rekonstrukce, údržba a servis provozních zařízení, údržba komunikací, úprava zeleně, zákonem stanovené revize…

 

Prevence drogové závislosti

Motto „Žádný zaměstnanec se sám ke své závislosti nepřizná“

Většina renomovaných firem a institucí registruje bezpečnostní riziko, které pro ně představují vlastní zaměstnanci, kteří zneužívají drogy. S alkoholem, či zákazy kouření, se umí vypořádat, nicméně konzumenta nelegálních drog neumí ani rozpoznat. Nemusí k tomu používat drahých detekčních přístrojů či dostupných testrů – plošné testování tzv. „naslepo“ je drahé a neefektivní. Nabízený kurz přinese posluchačům základní informace o dané problematice.

Cíl školení: Poskytnout informace k prevenci případného rozšíření negativních jevů ve firmě. Poskytnout aktuální informace na téma prevence drog a drogy na pracovišti. Naučit se vyhodnotit situaci vzniklou zneužitím drog a přijmout možná opatření v souladu s ochranou zdraví a majetku firmy. Seznámit se s různými druhy drog, jejich působením a případnými důsledky zneužití. Naučit posluchače podle vnějších příznaků konzumenta (zejména jeho chování, jednání a vzhledu) určit konkrétní druh zneužívané OPL (omamné a psychotropní látky), odhadnout stádium závislosti u daného jedince, adekvátně vyhodnotit situaci, a tím se rozhodnout pro odpovídající řešení situace.

Schéma školení:

 • Úvod do problematiky nelegálních drog – OPL
 • představení lektora, terminologie, kategorizace drog, princip zvyšování dávek, kritéria pohledu na drogy, rizika konzumace (zdravotní, sociální, pracovně právní….)
 • Vznik a stádia závislosti
 • formy aplikace drogy a fáze prožitků po aplikaci
 • stádia závislosti
 • Nejčastěji užívané drogy v ČR
 • Účinky jednotlivých typů u nás zneužívaných OPL na lidský organismus, projevy konzumace na psychiku a vzhled uživatele podle konkrétního typu zneužívané drogy
 • Legislativní úprava drogové problematiky
 • primární a sekundární trestná činnost páchaná v souvislosti s drogami
 • trestní zákoník (co je trestné a podle jakého §), pracovně právní vztahy při zjištění intoxikace zaměstnance a postup zaměstnavatele
 • Shrnutí, diskuse, dotazy posluchačů a závěr
 • Rozsah a termín
 
Školení Ve Vaší společnosti pro skupinu cca 20-25 osob v jednom kurzu – interaktivita kurzu. Předpokládaná minimální doba kurzu 4 hodiny, ideálně však 5 hodin, tzn. Lze realizovat 2 kurzy/1 den.

Reference:

 • ŠKODA – AUTO a.s. Mladá Boleslav (od r. 2009 průběžně dosud cca 300 zaměstnanců – dodavatel č. 47579)
 • IVECO-Iribus a.s. – Vysoké Mýto (r. 2009 – vyškoleno 240 zaměstnanců)
 • RETRICEL Interiére CZ s.r.o Mladá Boleslav (r. 2011)
 • Schwarzmüller s.r.o. Žebrák (r. 2009)
 • Gymnázium Vysoké Mýto (r. 2009)
 • Group 4 Falck a.s. – divize fyzické ochrany Brno (r. 2008-10) a další.

Projekt nemocenská

Bojujte proti podvodné nemocnosti účinně.

 • až 25% z celkové nemocnosti je tvořeno podvodnou nemocností
 • od roku 2011 není zamìstnavateli refundována ani poměrná částka za platbu náhrad mezd v době nemoci zaměstnance
 • zaměstnavatel je povinen vyplácet zaměstnanci náhradu mzdy po dobu prvních 14 dní nemoci
 • ve srovnání s rokem 2010 vznikají zaměstnavateli až dvojnásobně vyšší náklady

Cíle projektu:

 • snížit procento podvodné nemocnosti
 • minimalizovat náklady zaměstnavatele na výplaty náhrad mezd a další nepřímé náklady
 • odhalit rizikové faktory související s podvodnou nemocností (rizikoví lékaři, problematický vztah s nadřízenými, směnnost apod.)
 • odhalit možné objektivní příčiny vysoké nemocnosti a navrhnout opatření k jejich odstranění
 • odhalit případnou vazbu mezi podvodnou nemocností a možnou zaměstnaneckou kriminalitou

Kontaktní formulář

Využijte našeho kontaktního formuláře pro spojení s námi.